Laserové prístroje pre presné bezkontaktné meranie dĺžky, rozmeru, tvaru, hrúbky a rýchlosti pohybu. Nahrádzajú tradičné mechanické tachodynamá. Prínosom je podstatne vyššia presnosť merania a spoľahlivosť. Prístroje umožňujú inštaláciu v ťažkých priemyselných podmienkach, v horúcom a prašnom prostredí.

Aplikácie:

  • výroba káblov, drôtov a optických vlákien
  • výroba plechov
  • papiernský priemysel
  • textilný priemysel
  • výroba stavebných hmôt
  • výroba plastov