Ide o modulárny systém stacionárnych a prenosných vzorkovačov, ktoré poskytujú výhody:

  • vákuové nasávanie vzorky nevyžaduje žiadnu údržbu ani spotrebný materiál
  • riadenie rýchlosti vzorky v odberovom potrubí
  • možnosť proporcionálneho dávkovania podľa skutočného prietoku vzorkovanej vody
  • presnosť dávkovania umožňuje realizáciu algoritmov v úplnej zhode s normami EÚ
  • patentovaný systém odberu a dávkovania bez použitia elektromagnetických ventilov, ktoré sú častým zdrojom porúch
  • nútený obeh chladiaceho vzduchu na zabezpečenie rovnomerného chladenia vzoriek.