ECM je dodávateľom ucelených systémov pre optimalizáciu spaľovacieho procesu v kotloch, rotačných a šachtových peciach. Podstatou systému je kontinuálne detailné snímanie teploty a tvaru plameňa CCD kamerou samostatne u každého horáku. Obraz sa v systéme transformuje na tzv. pseudo-farebný obraz, ktorý sa spektroskopicky analyzuje. Výstupom je presná regulácia množstva spaľovacieho vzduchu samostatne do každého horáku.

Prínosom systému je:

  • zvýšenie účinnosti spaľovania
  • zníženie nákladov na palivo
  • eliminácia vplyvu kvality paliva na horenie
  • zníženie emisií
  • zníženie nákladov na údržbu.

V závislosti na veľkosti zdroja je možné uvažovať s návratnosťou investície 2 roky.