Pre kontinuálne meranie koncentrácie tuhých častíc v plynoch dodáva ECM analyzátory pracujúce na optickom alebo elektrodynamickom (modifikovanom triboelektrickom) princípe.

Optický princíp je založený na odraze alebo pohltení svetelného lúča tuhými časticami. Výhodou princípu je, že meranie prebieha v celom profile potrubia, nevýhodou je citlivosť na optické vlastnosti častíc.

ECM je jedinou spoločnosťou v SR dodávajúcou analyzátory tuhých častíc pracujúcich na elektrodynamickom princípe. Na rozdiel od klasického triboelektrického princípu sa tu nevyhodnocuje veľkosť náboja odovzdaného časticami meracej elektróde, ale počet častíc obtekajúcich okolo meracej elektródy. Elektrodynamický princíp nevyžaduje priamy kontakt meracej elektródy s časticami. Presnosť merania nie je ovplyvnená mechanickým znečistením meracej elektródy. Hlavnými výhodami elektrodynamického princípu je nezávislosť na farbe a optických vlastnostiach častíc, široká možnosť voľby meracích rozsahov od μg/m3 po g/m3, dlhodobá presnosť a stabilita merania, bezúdržbová prevádzka.