ECM dodáva prístroje pre meranie výhrevnosti zemného plynu, petrochemických odpadových plynov, koksárenského plynu, vysokopecného plynu, bioplynu a iných druhov priemyselných plynov. K dispozícii sú rôzne druhy prístrojov.

Výhrevnosť zemného plynu
Miniatúrny plynový chromatograf pre analýzu zloženia a výhrevnosti zemného plynu. Presný prístroj s jednoduchou obsluhou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.


Výhrevnosť zmesi plynov

Analyzátory výhrevnosti pracujúce na základe analýzy plameňa.

Analyzátory Wobbe Indexu
Prístroje pracujúce na princípe katalyckej oxidácie sú určené pre meranie Wobbe indexu a v kombinácii s meraním hustoty realizuje prepočet výhrevnostiplynu.