Hlavné kategórie tejto prístrojovej techniky:

 • prevodníky vlhkosti, teploty a rosného bodu
 • prevodníky CO2 pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia
 • prevodníky rýchlosti prúdenia vzduchu
 • snímače hraničných hodnôt rýchlosti prúdenia a teploty
 • dataloggre
 • kalibrátory vlhkosti.

Široký sortiment prístrojov pre rozličné aplikácie a typy prostredí od čistých priestorov až po sušiarne dreva a keramických materiálov. Multifunkčné sondy vybavené zobrazením sledovaných veličín. K dispozícii sú prístroje vo vyhotovení do výbušného prostredia s certifikátom ATEX.

Aplikácie:

 • meteorológia, cesty, letiská, emisné stanice
 • farmaceutický priemysel
 • riadiace systémy vzduchotechniky budov
 • priemyselné sušiarne vzduchu
 • sušiarne pre drevospracujúci priemysel
 • sušiarne v tehelniach
 • meranie teploty mokrého betónu počas výroby
 • lakovne
 • chladiace komory
 • plavárne, sauny
 • kravíny, stajne, hydinárne
 • galérie, múzeá
 • uskladnenie potravinárskych produktov.