ECM MONITORY, spol. s r.o.

Kuzmányho 57, 04001 Košice

Referencie

 

Spoločnosť ECM MONITORY, spol. s r.o. realizovala na Slovensku a v zahraničí dodávky veľkého množstva zariadení a prístrojov pre monitorovanie ekologických a technologických parametrov v rôznych priemyselných odvetviach:

  • kontinuálne emisné monitorovacie systémy pre veľké energetické a technologické zdroje znečistenia ako aj spaľovne odpadov
  • kontinuálne monitorovacie systémy chemickej analýzy plynov a vôd pre optimalizáciu a riadenie technologických procesov, riadenie spaľovania a ochranu pred vznikom nebezpečných výbušných plynných zmesí
  • systémy pre kontinuálne monitorovanie kvality odpadových vôd z ČOV a technologických liniek
  • systémy pre sledovanie kvality pitnej vody vodárenských sietí
  • výstražné systémy pre sledovanie výskytu ropných a toxických látok vo vodných tokoch
  • zariadenia pre ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov v priemysle
  • analyzátory plynov a vôd
  • systémy pre meranie vlhkosti plynov a sypkých materiálov
  • zariadenia pre laserové navádzanie technologických strojov
  • systémy pre bezkontaktné meranie teploty, rozmerov a rýchlosti pohybu rôznych produktov

V záujme spokojnosti našich zákazníkov zabezpečujeme na všetky dodávané prístroje a zariadenia záručný a pozáručný servis s nástupom na servisný zásah v rozsahu 3 až 24 hodín podľa požiadaviek prevádzky.