ECM dodáva široký sortiment prístrojov a riešení pre kontinuálnu analýzu plynov v rôznych odvetviach priemyslu:

Riadenie spaľovacieho procesu
analyzátory O2 a CO s rýchlou dobou odozvy

Chemický a petrochemický priemysel
systémy na meranie SO2, H2S, CO, CO2, NH3, HCl, CH4, O2

Priemysel čistých plynov
analyzátory O2, N2, H2, Ar a iných plynov

Spaľovne odpadov
multikomponentné FTIR analyzátory pre široké spektrum plynných znečisťujúcich látok

Rotačné pece
monitorovanie O2, CO, CO2 v plynoch s vysokým obsahom prachu

Farmaceutický a elektrotechnický priemysel
multikomponentné analyzátory SO2, CO, CO2, NO, CH4, O2

Spracovanie bioplynu
systémy pre analýzu H2S, CO, CO2, CH4

Clausov proces
monitorovanie SO2, H2S v plynoch s vysokým obsahom síry