Obr. Monitorovanie emisií plynných látok
Monitorovanie emisií plynných látok

ECM dodáva monitorovacie systémy plynných emisií založené na extraktívnej alebo in-situ metóde merania. Extraktívna metóda spočívajúca v odbere, úprave a následnom meraní vzorky umožň...

Obr. Monitorovanie emisií tuhých látok
Monitorovanie emisií tuhých látok

Pre kontinuálne meranie koncentrácie tuhých častíc v plynoch dodáva ECM analyzátory pracujúce na optickom alebo elektrodynamickom (modifikovanom triboelektrickom) princípe. Optický princí...

Obr. Procesné analýzy plynov
Procesné analýzy plynov

ECM dodáva široký sortiment prístrojov a riešení pre kontinuálnu analýzu plynov v rôznych odvetviach priemyslu: Riadenie spaľovacieho procesu analyzátory O2 a CO s rýchlou dobou odozvy ...

Obr. Meranie výhrevnosti plynov
Meranie výhrevnosti plynov

ECM dodáva prístroje pre meranie výhrevnosti zemného plynu, petrochemických odpadových plynov, koksárenského plynu, vysokopecného plynu, bioplynu a iných druhov priemyselných plynov. K dispo...

Obr. Meranie vlhkosti a rosného bodu
Meranie vlhkosti a rosného bodu

Prístroje určené pre meranie koncentrácie vody v zemnom plyne, technologických plynoch, spalinách a vlkosti v rámci rôznych technologických procesov. Využívajú sa rôzne meracie princíp...

Obr. Meranie imisií a meteorológie
Meranie imisií a meteorológie

ECM imisné monitorovacie systémy sú dodávané ako: integrované v klimatizovaných monitorovaných objektoch, umožňujúcich stacionárnu a mobilnú prevádzku multikomponentné analyzátory p...

Obr. Meranie kvality vody
Meranie kvality vody

Analyzátory a meracie prístroje dodávané spoločnosťou ECM nachádzajú uplatnenie vo všetkých oblastiach spracovania vôd: výroba pitnej vody vody v technologických procesoch čist...

Obr. Automatické vzorkovače vody
Automatické vzorkovače vody

Ide o modulárny systém stacionárnych a prenosných vzorkovačov, ktoré poskytujú výhody: vákuové nasávanie vzorky nevyžaduje žiadnu údržbu ani spotrebný materiál riadenie rýchlo...

Obr. Meranie prietoku mechanicky znečistených plynov a práškových materiálov
Meranie prietoku mechanicky znečistených plynov a práškových materiálov

Všetky doteraz známe a priemyselne používané princípy kontinuálneho merania prietoku plynov majú obmedzené možnosti a spoľahlivosť, keď sa jedná o plyny, ktoré sú znečistené mechanick...

Obr. Meranie prietoku kvapalín a plynov
Meranie prietoku kvapalín a plynov

ECM je dodávateľom prietokomerov kvapalín a plynov. Naše ultrazvukové prietokomery sú vybavené príložnými senzormi, ktoré sa jednoducho upevnia na potrubie, pričom nie sú potrebné žiadne...

Obr. Monitorovanie pracovného prostredia
Monitorovanie pracovného prostredia

Prenosné prístroje na sledovanie vnútorného prostredia Ochranné a bezpečnostné prístroje majú za úlohu detekovať prítomnosť plynných škodlivín, tuhých častíc ako aj prúdenie, tep...

Obr. Meranie a regulácia vzduchotechnických zariadení
Meranie a regulácia vzduchotechnických zariadení

Hlavné kategórie tejto prístrojovej techniky: prevodníky vlhkosti, teploty a rosného bodu prevodníky CO2 pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia prevodníky rýchlosti prúde...

Obr. Meranie rýchlosti pohybu a rozmerov
Meranie rýchlosti pohybu a rozmerov

Laserové prístroje pre presné bezkontaktné meranie dĺžky, rozmeru, tvaru, hrúbky a rýchlosti pohybu. Nahrádzajú tradičné mechanické tachodynamá. Prínosom je podstatne vyššia presnosť ...

Obr. Manuálne odbery vzoriek tuhých telies
Manuálne odbery vzoriek tuhých telies

Manuálne vzorkovacie zariadenia sú určené pre odbery vzoriek tuhých častíc v súlade s PM10, PM2,5 PM1 a inými štandardmi pre ich následnú chemickú analýzu. Naša spoločnosť dodáva zari...

Obr. Optimalizácia spaľovacieho procesu
Optimalizácia spaľovacieho procesu

ECM je dodávateľom ucelených systémov pre optimalizáciu spaľovacieho procesu v kotloch, rotačných a šachtových peciach. Podstatou systému je kontinuálne detailné snímanie teploty a tvaru ...