Manuálne vzorkovacie zariadenia sú určené pre odbery vzoriek tuhých častíc v súlade s PM10, PM2,5 PM1 a inými štandardmi pre ich následnú chemickú analýzu. Naša spoločnosť dodáva zariadenia spoločnosti Kálmán System, využívané akreditovanými meracími skupinami a kontrolnými orgánmi štátnej správy.