O násProduktyReferencieGalériaKontaktReferencie

Spoločnosť ECM MONITORY s.r.o realizovala na Slovensku a v zahraničí dodávky veľkého množstva zariadení a prístrojov pre monitorovanie ekologických a technologických parametrov v rôznych priemyselných odvetviach:

  • kontinuálne emisné monitorovacie systémy pre veľké energetické a technologické zdroje znečistenia ako aj spaľovne odpadov

  • kontinuálne monitorovacie systémy chemickej analýzy plynov a vôd pre optimalizáciu a riadenie technologických procesov, riadenie spaľovania a ochranu pred vznikom nebezpečných výbušných plynných zmesí

  • systémy pre kontinuálne monitorovanie kvality odpadových vôd z ČOV a technologických liniek

  • systémy pre sledovanie kvality pitnej vody vodárenských sietí

  • výstražné systémy pre sledovanie výskytu ropných a toxických látok vo vodných tokoch

  • zariadenia pre ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov v priemysle

  • analyzátory plynov a vôd

  • systémy pre meranie vlhkosti plynov a sypkých materiálov

  • zariadenia pre laserové navádzanie technologických strojov

  • systémy pre bezkontaktné meranie teploty, rozmerov a rýchlosti pohybu rôznych produktov

V záujme spokojnosti našich zákazníkov zabezpečujeme na všetky dodávané prístroje a zariadenia záručný a pozáručný servis s nástupom na servisný zásah v rozsahu 3 až 24 hodín podľa požiadaviek prevádzky.

aktualizované Utorok, 06.04.2010