O násProduktyReferencieGalériaKontaktProcesné analýzy plynov

 

ECM dodáva široký sortiment prístrojov a riešení pre kontinuálnu analýzu plynov v rôznych odvetviach priemyslu:
 

Riadenie spaľovacieho procesu
analyzátory O2 a CO s rýchlou dobou odozvy
 

Chemický a petrochemický priemysel
systémy na meranie SO2, H2S, CO, CO2, NH3, HCl, CH4, O2

Priemysel čistých plynov
analyzátory O2, N2, H2, Ar a iných plynov

Spaľovne odpadov
multikomponentné FTIR analyzátory pre široké spektrum plynných znečisťujúcich látok

Rotačné pece
monitorovanie O2, CO, CO2 v plynoch s vysokým obsahom prachu

Farmaceutický a elektrotechnický priemysel
multikomponentné analyzátory SO2, CO, CO2, NO, CH4, O2

Spracovanie bioplynu
systémy pre analýzu H2S, CO, CO2, CH4

Clausov proces
monitorovanie SO2, H2S v plynoch s vysokým obsahom síry

 

Procesné analyzátory plynov

Analyzátory kyslíka

Servomex  - analyzátory plynov pre emisné a procesné meranie

Fuji  - analyzátory plynov pre emisné a procesné meranie

Advanced Instruments  - elektrochemické analyzátory kyslíka

Unisearch- procesné analyzátory plynov založené na laserovej technológii

SpectraSensors  -  procesné analyzátory plynov založené na laserovej technológii, určení pre chemický, petrochemický a plynárenský priemysel

Novatech- procesné analyzátory kyslíka, na báze zirkóniového článku

Albion Oxygen Analyser  -  cenovo efektívne procesné analyzátory kyslíka využívajúce štandardnú Lambda sondu

Brimstone   -  analyzátory H2S / SO2 pre riadenie clausovho procesu

Analyzátory pre riadenie Clausovho procesu

Bϋhler   -  prístroje pre odber a úpravu plynnej vzorky

aktualizované Štvrtok, 08.04.2010