O násProduktyReferencieGalériaKontaktManuálne odbery vzoriek tuhých telies

Manuálne vzorkovacie zariadenia sú určené pre odbery vzoriek tuhých častíc v súlade s PM10, PM2,5  PM1 a inými štandardmi pre ich následnú chemiskú analýzu. Naša spoločnosť dodáva zariadenia spoločnosti Kálmán System, využívané akreditovanými meracími skupinami a kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 

Kálmán System- výrobca vzorkovacích zariadení

aktualizované Štvrtok, 08.04.2010