O násProduktyReferencieGalériaKontaktMeranie rýchlosti pohybu a rozmerov

Laserové prístroje pre presné bezkontaktné meranie dĺžky, rozmeru, tvaru, hrúbky a rýchlosti pohybu. Nahrádzajú tradičné mechanické tachodynamá. Prínosom je podstatne vyššia presnosť merania a spoľahlivosť. Prístroje umožňujú inštaláciu v ťažkých priemyselných podmienkach, v horúcom a prašnom prostredí.

Aplikácie:

  • výroba káblov, drôtov a optických vlákien
  • výroba plechov
  • papiernský priemysel
  • textilný priemysel
  • výroba stavebných hmôt
  • výroba plastov

 

BETA LaserMike - bezkontaktné meranie dĺžky, rozmeru, tvaru, hrúbky a rýchlosti pohybu

LaserSpeed 8000/9000 - informačná brožúra

aktualizované Štvrtok, 08.04.2010