O násProduktyReferencieGalériaKontaktMeranie prietoku kvapalín a plynov

ECM je dodávateľom prietokomerov kvapalín a plynov.

Naše ultrazvukové prietokomery sú vybavené príložnými senzormi, ktoré se jednoducho upevnia na potrubie, pričom nie sú potrebné žiadne zásahy do potrubia. Prietokomery sú k dispozícii v prenosnom aj stacionárnom vyhotovení.

Ďalšie výhody:

  • minimálne náklady na inštaláciu
  • meranie nezávislé na vodivosti a tlaku meraného média
  • žiadna tlaková strata na potrubí
  • žiadne riziko úniku meraného média v mieste inštalácie
  • vhodné pre meranie ultračistých médií
  • žiadne nebezpečenstvo korózie spôsobenej agresívnym médiom
  • výhodná cena predovšetkým v prípade väčších priemerov potrubí
  • prevodníky aj vo vyhotovení do výbušného prostredia
  • meranie v celom priemere potrubia (nie bodové resp. obvodové) zabezpečuje vierohodnosť výsledkov.

Okrem ultrazvukových, dodávame aj prietokomery využivajúce meranie diferenčného tlaku. Využívajú sa predovšetkým na meranie prietokov plynov v potrubiach s veľkým priemerom.

 

Flexim  - ultrazvukové prenosné a stacionárne prietokomery kvapalín a plynov

Systec  -  prietokomery plynov využívajúce meranie diferenčného tlaku

Sensor Products– prenosné a stacionárne prietokomery kvapalín v otvorených kanáloch

aktualizované Streda, 21.04.2010