O násProduktyReferencieGalériaKontaktMeranie imisií a meteorológie

ECM imisné monitorovacie systémy sú dodávané ako:

  • integrované v klimatizovaných monitorovaných objektoch, umožňujúcich stacionárnu a mobilnú prevádzku
  • multikomponentné analyzátory pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia, vhodné pre monitorovanie parametrov ovzdušia v mestách na križovatkách a exponovaných miestach. Vyznačujú sa malými rozmermi, nízkymi prevádzkovými nákladmi a výhodnou cenou

Hlavné monitorované znečisťujúce látky a parametre:

     • SO2         • NH3         • teplota vzduchu
     • NOx         • VOC        • atmosferický tlak
     • O3           • CxHy        • vlhkosť
     • CO          • PAH         • rýchlosť vetra
     • H2S         • HF           • smer vetra

Aerosoly sú monitorované v zmysle TSP, PM10, PM2,5 alebo PM1 štandardov.

Vzorkovacie zariadenia umožňujú odber vzoriek pre laboratórne analýzy plynných znečisťujúcich látok, ťažkých kovov a iných zložiek.

Informačné systémy vykonávajú zber meraných údajov, ich spracovanie, realizujú automatické ovládanie prístrojov, prenosy dát, prezentáciu, archiváciu a modelovanie spádov. Umožňujú integráciu do smogového výstražného systému.

 

ECOTECH- imisné analyzátory plynov

TSI- meranie aerosolov a častíc v ovzduší

Multikomponentné imisné monitorovacie systémy

aktualizované Štvrtok, 08.04.2010