O násProduktyReferencieGalériaKontaktMeranie výhrevnosti plynov

ECM dodáva prístroje pre meranie výhrevnosti zemného plynu, petrochemických odpadových plynov, koksárenského plynu, vysokopecného plynu, bioplynu a iných druhov priemyselných plynov. K dispozícii sú rôzne druhy prístrojov.
 

Výhrevnosť zemného plynu
Miniatúrny plynový chromatograf pre analýzu zloženia a výhrevnosti zemného plynu. Presný prístroj s jednoduchou obsluhou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.
 

Výhrevnosť zmesi plynov
Analyzátory výhrevnosti pracujúce na základe analýzy plameňa.
 

Analyzátory Wobbe Indexu
Prístroje pracujúce  na princípe katalyckej oxidácie sú určené pre meranie Wobbe indexu a v kombinácii s meraním hustoty realizuje prepočet výhrevnostiplynu.

 

Hobre   -  procesné analyzatory výhrevnosti plynov a wobbe indexu

WDM 3300 - analyzátor výhrevnosti plynov a Wobbe Indexu

aktualizované Štvrtok, 08.04.2010